ALENA PODZEMNÁ OBRAZY      
  PROFIL  l  GALERIE  l  KONTAKT      
           
           
  PROFIL 


životopis

výstavy

rozhovory

 
  PhDr. Alena Podzemná


Narodila se 1. 10. 1941 v Uherském Hradišti.
Dětství a mládí prožila v Brně. Zde po jedenáctileté střední škole
absolvovala studium dějin výtvarného umění na Filozofické fakultě
Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita).


Po sňatku se odstěhovala do Valašského Meziříčí, kde pracovala
jako historička umění v muzeu a posléze v archivu. Vyučovala dějiny
výtvarné kultury na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské
ve Valašském Meziříčí.


Kreslila a malovala od dětských let. Navštěvovala lidové školy umění
v Brně a ve Valašském Meziříčí, kde ji silně ovlivnila malířka
a učitelka Jana Ullrichová. Malbě a grafice se intenzivněji věnovala
od 70. let 20. století. Vystavuje doma i v cizině.


 
 
           
foto Radovan Kocurek